?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ѡɱ360:贵阳大g物流q输(公司,厂家) - 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/title> <meta name="keywords" content="ѡɱ360," /> <meta name="description" content="ѡɱ360:Z详细介绍贵阳大g物流q输产品内容,包括贵阳大g物流q输的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有贵阛_件物运输新M及最新的市场贵阳大g物流q输h.咨询电话:13984102750"/> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/main.css" /> <link rel="canonical" href="//www.kcesum.com.cn/supply/56.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="wraptop"> 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息部ؓ您免Ҏ供贵州物、大件货物搬q、贵阛_件物等相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?| </div> <div class="headtop"></div> <div id="header"> <div class="top clearfix"> <div class="logo"> <img src="/uploads/logo/20170915102931.png" alt="贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? width="550" height="80"/> </div> <div class="topLink"> <div class="k2"> <p>13984102750</p><span class="vnrhh">Ƣ迎来电Q全国统一服务热线</span> </div> </div> </div> </div> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li class="min"><a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> <li class="lxff"><a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="xian"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="contain"> <div id="container" class="clearfix"> <div class="left"> <div class="box sort_menu"> <h3>服务目<span class="vnrhh">products</span></h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/gccys/" class="list_item" title="工程车运输服? target="_blank">工程车运输服?/a> </li> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/djysc/" class="list_item" title="大gq输? target="_blank">大gq输?/a> </li> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/wlgs/" class="list_item" title="物流公司" target="_blank">物流公司</a> </li> </ul> <div class="contact_left"> <img src="/template/lennety/images/cont.png" alt="贵州物流" width="234" height="66" border="0" vspace="0"/> <p style="text-align: center;">贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">?p?人:卢?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系电话Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">13984102750</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">878177503@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">地址Q贵州省</span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵阳市云岩区甜蜜镇</span> </p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="sitemp clearfix"> <h2 class="vnrhh">详细内容</h2> <div class="site"><img src="/template/lennety/images/site.jpg" alt="工程车运?>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/gccys/">工程车运输服?/a> > <a href="/supply/56.html">贵阳大g物流q输</a></div> </div> <div class="content"> <div class="product_detail" id="pd1"> <h1>ѡɱ360:贵阳大g物流q输</h1> <div class="clearboth"></div> <div class="p_detail"> <span class="title">详细介绍</span> <div class="img clearfix"> <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131334160203094255464.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201811131334160203094255464.jpg" class="small" title="贵阳大g物流q输" alt="贵阳大g物流q输" /> <img src="/uploads/logo/13984102750.jpg" class="smallf" title="贵阳大g物流q输" alt="贵阳大g物流q输" /> </div> <div class="content"> <p> <a href="//www.kcesum.com.cn/">3dѡ284ǰϵ</a> www.kcesum.com.cn <p> <span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><strong class="vnrhh">  <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/51.html" target="_blank">贵阳大g物流</a></strong>是从业h员对物流货物体积和重量的一U感性认知,大g物流的是一U相Ҏ念,对于物流从业人员来说Q一般来是以相对物流的重量和体积来衡量的。大件物没有确切指定大件物的M为多重,多大体积Q属于一U行业习惯称谓?/span> </p> <p style="text-align:center;"> <span style="color:#333333;font-family:arial, 宋体, sans-serif;font-size:14px;background-color:#FFFFFF;"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131335171293094265497.jpg" alt="" /><br /> </span> </p></p> </div> </div> <h3 class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e8%bd%a6%e8%bf%90%e8%be%93%e6%9c%8d%e5%8a%a1'>工程车运输服?/a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e5%a4%a7%e4%bb%b6%e7%89%a9%e6%b5%81%e8%bf%90%e8%be%93%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>贵阳大g物流q输h</a>,<a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e5%a4%a7%e4%bb%b6%e7%89%a9%e6%b5%81%e8%bf%90%e8%be%93%e6%89%b9%e5%8f%91'>贵阳大g物流q输批发</a>,</h3> <h3 class="tag">来源Q?a href='//www.kcesum.com.cn/supply/56.html'>//www.kcesum.com.cn/supply/56.html</a></h3> <h3 class="tag">旉Q?018/11/13 0:00:00</h3> <div class="page">上一:<a href="//www.kcesum.com.cn/supply/57.html" title="贵州货物" target="_blank">贵州货物</a><br />下一:<span class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/55.html" title="贵阳物流" target="_blank">贵阳物流</a></span></div> </div> <!-- 相关产品和相x?--> <div class="relate_list"> <div class="relateproduct relate"><h4>相关搜烦Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_p" class="product_list clearfix"> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/58.html" title="贵州物流" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131340010673094229600.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201811131340010673094229600.jpg" alt="贵州物流" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/58.html" title="贵州物流" target="_blank">贵州物流</a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/57.html" title="贵州货物" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131336558013094287943.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201811131336558013094287943.jpg" alt="贵州货物" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/57.html" title="贵州货物" target="_blank">贵州货物</a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/56.html" title="贵阳大g物流q输" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131334160203094255464.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201811131334160203094255464.jpg" alt="贵阳大g物流q输" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/56.html" title="贵阳大g物流q输" target="_blank">贵阳大g物流q输</a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="relatenew relate"><h4>相关新闻Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_n" class="news_list clearfix"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/65.html" title="贵阳工程车运输服务安全操作规E? target="_blank">贵阳工程车运输服务安全操作规E?/a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"> <div id="bottom" class="clearfix"> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">关于我们<span class="vnrhh">About us</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="公司? target="_blank">公司?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">服务领域<span class="vnrhh">Product center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/gccys/" title="工程车运输服? target="_blank">工程车运输服?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/djysc/" title="大gq输? target="_blank">大gq输?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/wlgs/" title="物流公司" target="_blank">物流公司</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">新闻中心<span class="vnrhh">News center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/type/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/cjwd/" title="常见问答" target="_blank">常见问答</a></li> </ul> </div> <div class="bom2 fl"> <div class="tt2">联系我们<span class="vnrhh">Contact us</span></div> <ul class="sort_bom"> <p>贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p>3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</p> <p class="dianhu">全国l一服务热线</p> <p class="tell">13984102750</p> <p class="tell"></p> <p>地址Q云岩区甜蜜镇</p> </ul> </div> <div class="bom3 fl"> <p><img src="/template/lennety/images/weix.jpg" alt="贵州物流" width="180" height="180" border="0" vspace="0"/></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="nav_foot"> <p> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/4g/" title="手机|站" target="_blank">手机|站</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> </p> </div> <div class="copyright">Copyright©3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? 贵阳大gq输哪家好?大g货物搬运怎么P<br/>诚信公司专业提供贵阳物流公司、贵州物、贵阛_件物、贵州大件物、贵阛_件运输等服务Q欢q来电咨询!<br /> 备案P<a title="黔ICP?7002383? target="_blank" >黔ICP?7002383?/a>  <a target="_blank" href="//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode= 52019002006920" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="//www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52019002006920?/a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   </div> <div class="vnrhh">热门城市推广: <a href="/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> <a href="/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/douyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/liupanshui.html" title="六盘? target="_blank" >六盘?/a> <a href="/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> <a href="/qiandongna.html" title="黔东? target="_blank" >黔东?/a></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>