?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ѡ456ǰϵ:贵阳物流分n生鲜蔬果在物运输中如何保鲜 - 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/title> <meta name="keywords" content="ѡ456ǰϵ," /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/main.css" /> <link rel="canonical" href="//www.kcesum.com.cn/news/92.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="wraptop"> 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息部ؓ您免Ҏ供贵州物、大件货物搬q、贵阛_件物等相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?| </div> <div class="headtop"></div> <div id="header"> <div class="top clearfix"> <div class="logo"> <img src="/uploads/logo/20170915102931.png" alt="贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? width="550" height="80"/> </div> <div class="topLink"> <div class="k2"> <p>13984102750</p><span class="vnrhh">Ƣ迎来电Q全国统一服务热线</span> </div> </div> </div> </div> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li class="min"><a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> <li class="lxff"><a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="xian"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="contain"> <div id="container" class="clearfix"> <div class="left"> <div class="box sort_menu"> <h3>新闻分类<span class="vnrhh">news</span></h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/news/type/" title="新闻资讯" target="_blank" class="list_item">新闻资讯</a> </li> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/news/cjwd/" title="常见问答" target="_blank" class="list_item">常见问答</a> </li> </ul> <div class="contact_left"> <img src="/template/lennety/images/cont.png" alt="贵州物流" width="234" height="66" border="0" vspace="0"/> <p style="text-align: center;">贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">?p?人:卢?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系电话Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">13984102750</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">878177503@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">地址Q贵州省</span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵阳市云岩区甜蜜镇</span> </p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="sitemp clearfix"> <h2 class="vnrhh">新闻详细</h2> <div class="site"><img src="/template/lennety/images/site.jpg" alt="工程车运?>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">新闻资讯</a> > 详细内容</div> </div> <div class="content"> <div class="news_detail"> <h1>ѡ456ǰϵ:贵阳物流分n生鲜蔬果在物运输中如何保鲜</h1> <div class="info_title clearfix"> <h3 class="title_bar"> 发布日期Q?span>2019-03-16作者:<a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></span> 来源Q?span><a href='//www.kcesum.com.cn/news/92.html'>//www.kcesum.com.cn/news/92.html</a></span> </h3> </div> <div class="content"><p> <a href="//www.kcesum.com.cn/">3dѡ284ǰϵ</a> www.kcesum.com.cn <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   生鲜蔬果的物运输在冷链物流出现之前一直是物流q输中一个很手的问题。生鲜蔬果的保鲜旉短,在运输过E中有时也难免会损坏或者保鲜没有做CQ导致坏掉。今?strong><b><a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></b></strong>公司q大家分n一些关于生鲜蔬果在物流q输中如何保鲜的Ҏ?/span><br /> <div style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20190316/20190316153351_7061.jpg" alt="" /> </div> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   冷冻货是指货物在ȝ状态下q行q输的货物,q输温度的范围一般ؓ-20~-10℃。低温货是指货物在还未冻l或货物表面有一层薄薄的ȝ层的状态下q行q输的货物,一般允许的温度调整范围?1~16℃。货物要求低温运输的目的Q主要是Zl持货物的呼总保持货物的鲜度。在q输q程中ؓ了防止货物变质需要保持一定的温度?/span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   在冷铄中冯Ҏ比较有效q常被采用,它的优点是能很好C持食物原有的品质Q包括色、味、香、营ȝ质和l生素;保藏的时间长Q能q行大量的保藏及q输?/span><br /> <br /> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">   温度、湿度、通风、卫生四个条件之间又有互盔R合和互相矛盾的关p,只有充分了解其内部规律,要善处理好它们相互之间的关系Q才能保证鲜zȝ货物的运输质量。用冯Ҏ来保藏和q输鲜活c货物,一个突出的特点是必须q箋冯。以上就是关于生鲜蔬果在物流q输中如何保鲜的Ҏ介绍?/span><br /></p></div> <h3 class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e7%89%a9%e6%b5%81'>贵阳物流</a>,</h3> <div class="page"><div class="vnrhh">上一?<a href="93.html">贵阳物流公司谈如何防止出现配货诈骗问?/a></div> <div class="vnrhh">下一?<a href="91.html">贵阳物流中大件运输需要注意哪?/a></div> </div> </div> <div class="relate_list"> <div class="relateproduct relate"><h4>相关搜烦Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_p" class="product_list clearfix"> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/55.html" title="贵阳物流" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201811131332480353094218679.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201811131332480353094218679.jpg" alt="贵阳物流" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/55.html" title="贵阳物流" target="_blank">贵阳物流</a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/54.html" title="贵阳物流公司哪家? target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201806121812515913094225247.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201806121812515913094225247.jpg" alt="贵阳物流公司哪家? width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/54.html" title="贵阳物流公司哪家? target="_blank">贵阳物流公司哪家?/a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/52.html" title="贵阳物流公司h" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201806121813378413094299877.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201806121813378413094299877.jpg" alt="贵阳物流公司h" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/52.html" title="贵阳物流公司h" target="_blank">贵阳物流公司h</a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="relatenew relate"><h4>相关新闻Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_n" class="news_list clearfix"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/114.html" title="贵阳物流托运需要注意的问题" target="_blank">贵阳物流托运需要注意的问题</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/113.html" title="贵阳物流发展势的重要? target="_blank">贵阳物流发展势的重要?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/111.html" title="C物流与货q有什么区? target="_blank">C物流与货q有什么区?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/109.html" title="贵阳物流公司为您解答危险物品的概? target="_blank">贵阳物流公司为您解答危险物品的概?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/108.html" title="C贵阳物流的基本结构Ş? target="_blank">C贵阳物流的基本结构Ş?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/107.html" title="贵阳物流公司谈保E物的相关知识" target="_blank">贵阳物流公司谈保E物的相关知识</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"> <div id="bottom" class="clearfix"> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">关于我们<span class="vnrhh">About us</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="公司? target="_blank">公司?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">服务领域<span class="vnrhh">Product center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/gccys/" title="工程车运输服? target="_blank">工程车运输服?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/djysc/" title="大gq输? target="_blank">大gq输?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/wlgs/" title="物流公司" target="_blank">物流公司</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">新闻中心<span class="vnrhh">News center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/type/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/cjwd/" title="常见问答" target="_blank">常见问答</a></li> </ul> </div> <div class="bom2 fl"> <div class="tt2">联系我们<span class="vnrhh">Contact us</span></div> <ul class="sort_bom"> <p>贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p>3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</p> <p class="dianhu">全国l一服务热线</p> <p class="tell">13984102750</p> <p class="tell"></p> <p>地址Q云岩区甜蜜镇</p> </ul> </div> <div class="bom3 fl"> <p><img src="/template/lennety/images/weix.jpg" alt="贵州物流" width="180" height="180" border="0" vspace="0"/></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="nav_foot"> <p> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/4g/" title="手机|站" target="_blank">手机|站</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> </p> </div> <div class="copyright">Copyright©3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? 贵阳大gq输哪家好?大g货物搬运怎么P<br/>诚信公司专业提供贵阳物流公司、贵州物、贵阛_件物、贵州大件物、贵阛_件运输等服务Q欢q来电咨询!<br /> 备案P<a title="黔ICP?7002383? target="_blank" >黔ICP?7002383?/a>  <a target="_blank" href="//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode= 52019002006920" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="//www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52019002006920?/a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   </div> <div class="vnrhh">热门城市推广: <a href="/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> <a href="/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/douyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/liupanshui.html" title="六盘? target="_blank" >六盘?/a> <a href="/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> <a href="/qiandongna.html" title="黔东? target="_blank" >黔东?/a></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>