?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> ѡ139źǰϵ:贵阳物流公司ȝ物流与快递的不同之处 - 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/title> <meta name="keywords" content="ѡ139źǰϵ," /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/model.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/lennety/lib/main.css" /> <link rel="canonical" href="//www.kcesum.com.cn/news/95.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="wraptop"> 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息部ؓ您免Ҏ供贵州物、大件货物搬q、贵阛_件物等相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?| </div> <div class="headtop"></div> <div id="header"> <div class="top clearfix"> <div class="logo"> <img src="/uploads/logo/20170915102931.png" alt="贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? width="550" height="80"/> </div> <div class="topLink"> <div class="k2"> <p>13984102750</p><span class="vnrhh">Ƣ迎来电Q全国统一服务热线</span> </div> </div> </div> </div> <div id="menu"> <ul class="nav clearfix"> <li class="min"><a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> <li class="lxff"><a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="xian"></div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"> </ul> <div class="foucs"></div> </div> </div> </div> <div class="contain"> <div id="container" class="clearfix"> <div class="left"> <div class="box sort_menu"> <h3>新闻分类<span class="vnrhh">news</span></h3> <ul class="sort"> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/news/type/" title="新闻资讯" target="_blank" class="list_item">新闻资讯</a> </li> <li class="layer1"> <a href="//www.kcesum.com.cn/news/cjwd/" title="常见问答" target="_blank" class="list_item">常见问答</a> </li> </ul> <div class="contact_left"> <img src="/template/lennety/images/cont.png" alt="贵州物流" width="234" height="66" border="0" vspace="0"/> <p style="text-align: center;">贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">?p?人:卢?/span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">联系电话Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">13984102750</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">邮箱Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">878177503@qq.com</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">|址Q?/span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</span> </p> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">地址Q贵州省</span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵阳市云岩区甜蜜镇</span> </p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="sitemp clearfix"> <h2 class="vnrhh">新闻详细</h2> <div class="site"><img src="/template/lennety/images/site.jpg" alt="工程车运?>当前位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/type/">新闻资讯</a> > 详细内容</div> </div> <div class="content"> <div class="news_detail"> <h1>ѡ139źǰϵ:贵阳物流公司ȝ物流与快递的不同之处</h1> <div class="info_title clearfix"> <h3 class="title_bar"> 发布日期Q?span>2019-04-20作者:<a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></span> 来源Q?span><a href='//www.kcesum.com.cn/news/95.html'>//www.kcesum.com.cn/news/95.html</a></span> </h3> </div> <div class="content"><p> <a href="//www.kcesum.com.cn/">3dѡ284ǰϵ</a> www.kcesum.com.cn <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  生活中,很多Z为快递就是物,物流是快递,觉得两者ƈ没有区别Q其实不Ӟ快递和物流虽然都是以运送物品ؓ主要目的Q但却有着本质上的区别Q在q里Q?b><a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a></b>公司q大家讲解一下两者之间的区别?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;"><img src="/uploads/image/20190420/20190420093047_7129.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">一、大件走物流Q小件发快?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  快递:</span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">快递适合20KG Q或30KGQ以内的g物品Q一单对应一件。跨城市的,Z快捷、稳定,EMS无死角盲区,三通一辄h灉|?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">市内快递,除上q公司外Q尚有许多本地小型快递企业可选?013q开始,一些有互联|知识储备的创业者,也在试新型的同城速递模式,每单收费高,响应速度极快Q关键时刻,值得考虑?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  物流Q?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">适合30KG以上、或体积庞大的大件物品。经常网购的Q沙发、冰、电视、空调、家L大gQ重量又不低的物品,通常都是走物。特D物品如5c长的竹竿,10吨重的金属材料,前者可以找中小型的<a href="//www.kcesum.com.cn/supply/40.html" target="_blank">货运公司</a>Q后者可以通过<a href="//www.kcesum.com.cn/wlgs/" target="_blank">物流公司</a>L整Rq输。如果是易碎品,自己打好加固、防震包装,再托q,是更好的选择?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">二、运输时效不?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  快递:同城最?天。也是W二天到。跨省全国基本在3天左叻I各家视情况不同不定?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  物流Q?013qv有种叫同城配送的物流q输模式。同城之间的配送基?时左右能搞定。这是目前快的模式。省内运输的话,如深圛_q州几乎2时左右Q加上集货的旉6时也能到达。如深圳到北京的?0时左右p搞定。某U程度上Q物运输是快过快递的?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">三、收Ҏ式不?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  快递:快递收Ҏ按公斤收?过1公斤?公斤,过2公斤按3公斤,以此cLQ收费较c因此适合gq输?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  物流Q物把货物分ؓ重货和货,重货以重量(KGQ计P而货以体积QmQ计P整体q输费用较少Q因此常Z业所用。棉花很轻,但是很占存储I间Q所以称为货。木板不占用存储I间Q但是很重,所以是重货。在一运输当中,轻货要和重货搭配q输Q才能让司机在保证利润的前提下减R辆a耗和其他损耗?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  通常隔邻两个城市之间的运输?m之内且重量ؓ30KGQ物的q输费用?0-30元之_如果是快递则需?00元左右了。但是如果只有一份几늚文g、一双鞋子。几件服……物公司可不会理你的小件哟?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">四、服务不?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  快递:可以上门取gQ以及送货上门。也是行业里说的“前后一公里”。在快递这U模式出C前,物流行业基本是很隑ց到的。由此可以想象,服务也是需要成本的?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  物流Q至今部分公司绝不接受“前后一公里”的收发服务。即便是可以提供q种服务的公司,其独立收费也늚吓h。不q现在市面上各种UR层出不穷Q了不vq有同城配送公司,q种需求一定能够得到解冟?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">五、快递单?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  每个用快递运送的货品都是有快递单LQ可以按照单号在|上查询物品目前的运送状态,而物是没有快递单LQ当然也不能|上查询?/span> </p> <p> <br /> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">六、服务网?/span> </p> <p> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">  大的快递公司在全国有很多的服务|点Q每个省、每个市、每个县、甚x个乡都有自己的公司网点,而物公司则没有q么多网点,它们一般仅在比较大的地炏V?/span> </p> <p> <br /> </p></p></div> <h3 class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e8%b4%b5%e9%98%b3%e7%89%a9%e6%b5%81%e5%85%ac%e5%8f%b8'>贵阳物流公司</a>,</h3> <div class="page"><div class="vnrhh">上一?<a href="96.html">寄大件物应该注意哪些问题?</a></div> <div class="vnrhh">下一?<a href="94.html">物流公司在运输货物时如何保证货物安全q输Q?/a></div> </div> </div> <div class="relate_list"> <div class="relateproduct relate"><h4>相关搜烦Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_p" class="product_list clearfix"> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/54.html" title="贵阳物流公司哪家? target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201806121812515913094225247.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201806121812515913094225247.jpg" alt="贵阳物流公司哪家? width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/54.html" title="贵阳物流公司哪家? target="_blank">贵阳物流公司哪家?/a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/52.html" title="贵阳物流公司h" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201806121813378413094299877.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201806121813378413094299877.jpg" alt="贵阳物流公司h" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/52.html" title="贵阳物流公司h" target="_blank">贵阳物流公司h</a></h3> </li> <li class="vnrhh"> <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/2.html" title="贵阳物流公司" target="_blank" class="img" > <img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/30942/201709131410291263094236702.jpg?path=www.gzztwuliu.com/uploads/cp/201709131410291263094236702.jpg" alt="贵阳物流公司" width="120" height="96" /> </a> <h3><a href="//www.kcesum.com.cn/supply/2.html" title="贵阳物流公司" target="_blank">贵阳物流公司</a></h3> </li> </ul> </div> </div> <div class="relatenew relate"><h4>相关新闻Q?/h4> <div class="content"> <ul id="relate_n" class="news_list clearfix"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/107.html" title="贵阳物流公司谈保E物的相关知识" target="_blank">贵阳物流公司谈保E物的相关知识</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/106.html" title="贵阳物流公司告诉你常见的物流骗局及预防方? target="_blank">贵阳物流公司告诉你常见的物流骗局及预防方?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/104.html" title="物流公司在采购物设备时主要考虑因素有哪些?" target="_blank">物流公司在采购物设备时主要考虑因素有哪些?</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/101.html" title="贵阳物流公司讲述智慧物流的发展趋? target="_blank">贵阳物流公司讲述智慧物流的发展趋?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/99.html" title="物流公司如何提高省内q输效率Q? target="_blank">物流公司如何提高省内q输效率Q?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/95.html" title="贵阳物流公司ȝ物流与快递的不同之处" target="_blank">贵阳物流公司ȝ物流与快递的不同之处</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"> <div id="bottom" class="clearfix"> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">关于我们<span class="vnrhh">About us</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="公司? target="_blank">公司?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about2.html" title="q输|络" target="_blank">q输|络</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/about/about3.html" title="在线留言" target="_blank">在线留言</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">服务领域<span class="vnrhh">Product center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/gccys/" title="工程车运输服? target="_blank">工程车运输服?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/djysc/" title="大gq输? target="_blank">大gq输?/a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/wlgs/" title="物流公司" target="_blank">物流公司</a></li> </ul> </div> <div class="bom1 fl"> <div class="tt2">新闻中心<span class="vnrhh">News center</span></div> <ul class="sort_bom"> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/type/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯</a></li> <li class="vnrhh"><a href="//www.kcesum.com.cn/news/cjwd/" title="常见问答" target="_blank">常见问答</a></li> </ul> </div> <div class="bom2 fl"> <div class="tt2">联系我们<span class="vnrhh">Contact us</span></div> <ul class="sort_bom"> <p>贵阳市经技术开发区梓桐物流信息?/p> <p>3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn</p> <p class="dianhu">全国l一服务热线</p> <p class="tell">13984102750</p> <p class="tell"></p> <p>地址Q云岩区甜蜜镇</p> </ul> </div> <div class="bom3 fl"> <p><img src="/template/lennety/images/weix.jpg" alt="贵州物流" width="180" height="180" border="0" vspace="0"/></p> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="nav_foot"> <p> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/supply/" title="服务领域" target="_blank">服务领域</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/4g/" title="手机|站" target="_blank">手机|站</a> | <a href="//www.kcesum.com.cn/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a> </p> </div> <div class="copyright">Copyright©3dѡ284ǰϵ www.kcesum.com.cn(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" >复制链接</a>) 贵阳市经技术开发区梓桐物流信息? 贵阳大gq输哪家好?大g货物搬运怎么P<br/>诚信公司专业提供贵阳物流公司、贵州物、贵阛_件物、贵州大件物、贵阛_件运输等服务Q欢q来电咨询!<br /> 备案P<a title="黔ICP?7002383? target="_blank" >黔ICP?7002383?/a>  <a target="_blank" href="//www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode= 52019002006920" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;" rel="nofollow"><img src="//www.beian.gov.cn/img/ghs.png"/>贵公|安?52019002006920?/a> Powered by<a title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a>   </div> <div class="vnrhh">热门城市推广: <a href="/kaili.html" title="凯里" target="_blank" >凯里</a> <a href="/anshun.html" title="安顺" target="_blank" >安顺</a> <a href="/douyun.html" title="都匀" target="_blank" >都匀</a> <a href="/zunyi.html" title="遵义" target="_blank" >遵义</a> <a href="/xingyi.html" title="兴义" target="_blank" >兴义</a> <a href="/liupanshui.html" title="六盘? target="_blank" >六盘?/a> <a href="/bijie.html" title="毕节" target="_blank" >毕节</a> <a href="//www.kcesum.com.cn/" title="3dѡ284ǰϵ">3dѡ284ǰϵ</a> <a href="/qiandongna.html" title="黔东? target="_blank" >黔东?/a></div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>